Referentieverpleging in palliatieve zorg

De referentieverpleegkundigen palliatieve zorg van Solidariteit voor het Gezin staan in - al dan niet in samenwerking met de netwerken voor Palliatieve zorg - voor de intensieve zorg van palliatieve patiënten en hun directe omgeving. Zij ondersteunen, begeleiden en adviseren de collega-thuisverpleegkundigen in pijn- en symptoomcontrole, in kwaliteits- en comfortzorg. Om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen zal de thuisverpleegkundige bij de eerste contacten afspraken maken rond de inschakeling van de referentieverpleegkundige.

Contacteer ons