Privacy

Solidariteit voor het Gezin vzw en Thuisverzorging in Solidariteit vzw (hierna beiden samen genoemd SVHG) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. SVHG hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving.

Hieronder kan je een beknopte uitleg vinden over wat dit voor jou betekent
Klik hier als je onze uitgebreide privacyverklaring wil bekijken.

Wij beschikken over uw gegevens wanneer u gebruik maakt of wenst gebruik te maken van onze dienstverlening en u ons uw gegevens meedeelt in het kader van een overeenkomst of een aanvraag voor hulp- of dienstverlening. Ook derden kunnen als doorverwijzer uw gegevens aan ons doorgeven in het kader van een zorgvraag.

SVHG gebruikt de gegevens in de eerste plaats om in een optimale dienstverlening te kunnen voorzien. De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om u informatie over SVHG te sturen. Indien u die informatie niet wenst, kan u dit melden aan info@svhg.be of per brief aan de hoofdzetel. Via de opt-out-link in elke mail kan u aangeven dat u gelijkaardige informatie niet meer wenst.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van verwerkers van Solidariteit voor het Gezin en in het geval van zorggarantie. De verwerkers en de organisatie naar wie we doorverwijzen in geval van zorggarantie beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen dit voor niets anders gebruiken.

background

U mag kosteloos uw gegevens opvragen om ze te controleren of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Na controle van uw identiteit zal SVHG ingaan op uw verzoek. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Na stopzetting van de hulp- en dienstverlening mag u ook vragen uw gegevens te laten verwijderen. Na controle van uw identiteit zal dat ook gebeuren tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring kunt u mailen naar informatieveiligheid@svhg.be of een brief sturen naar Solidariteit voor het Gezin t.a.v. Informatieveiligheid, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde.

Contacteer ons