Privacy

Solidariteit voor het Gezin hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruiker. Bij het invullen van gegevens voor een sollicitatie worden enkel noodzakelijke persoonsgegevens opgevraagd. Wij bewaren die persoonlijke gegevens in bestanden en behandelen ze vertrouwelijk en met uiterste zorg, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij bieden daarbij de garantie dat deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven. Elke persoon die is opgenomen in zo een bestand heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren. Een vraag daarvoor richt hij naar de hoofdzetel van Solidariteit voor het Gezin tav de kwaliteitscoördinator. 

Contacteer ons