Colloquium Zorg24: droom of toekomst?


Zorgbehoevende ouderen 10 maanden langer thuis hun eigen leven laten leiden, het kan

In Gent is op 24 november een colloquium doorgegaan over ‘Zorg24’. Dit is een project gedragen door Solidariteit voor het Gezin, Zorggroep Alexianen en Bond Moyson en gefinancierd door het RIZIV. Hulpbehoevende ouderen – die in een woonzorgcentrum zouden kunnen worden opgenomen – kunnen door Zorg24 in hun thuis extra hulp krijgen zoals controle door een zorgkundige tijdens de nacht en flexibele gezinszorg. Zowel de cliënt als zijn mantelzorger, als die er is, als de zorgverstrekkers worden begeleid en gecoördineerd door een zorgcoach, een officieel onbestaand maar zeer nuttig zorgberoep, zo is gebleken.

 

Het project dat in Oostende, Tienen en Gent gedurende 3 jaren telkens een 70 tal ouderen gelijktijdig includeerde loopt eind augustus 2018 af. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek over het project werden tijdens het colloquium gepresenteerd. Het is gebleken dat ouderen door Zorg24 10 maanden langer konden thuisblijven.

 

Minister De Block was aanwezig maar sprak zich niet uit over de voortzetting van het project of over een definitieve financiering. Ze beloofde de komende maanden de resultaten van het onderzoek nader te bekijken en indien passend, te integreren in het gezondheidsbeleid.

De volledige presentatie vind je hier.

Contacteer ons