“Het duurt nog 10 jaar vooraleer de hele ommezwaai gerealiseerd is”

Directeur-generaal Dr. Ri De Ridder van het RIZIV staat SvhG te woord


Thuisverpleging is een tak van gezondheidszorg en is in ons gefederaliseerde land daarom nog steeds een bevoegdheid van de Belgische overheid. Het instituut dat onlangs haar 50ste verjaardag vierde en het meeste afweet van ‘onze gezondheid in relatie met de overheid’ is natuurlijk het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering). Wie konden we dan ook beter onze vragen stellen dan directeur-generaal Dr. Ri De Ridder van het RIZIV. Hij was bereid ons te woord te staan.

Dr De Ridder bevestigt dat er grote bewegingen aan de gang zijn in de gezondheidszorg in België en dat het de intentie van de overheid is in de toekomst veel meer te focussen op de belangen van de patiënt. Deze zal niet meer benaderd worden vanuit een louter medische hoek maar veel meer vanuit een totale benadering. Het klassieke onderscheid tussen 1ste lijn (ziekenhuizen) en 2de lijn (thuiszorg) zal vervagen, er moeten bruggen komen tussen gezondheid en welzijn. De compartimentering van de zorg moet en zal wat hem betreft doorbroken worden. Meer energie zal gaan naar afstemming van de verschillende zorgactoren op elkaar en naar de rol die de patiënt zelf kan spelen in zijn zorg. Deze aanpak vraagt nieuwe organisatiemodellen gericht op multidisciplinariteit en uiteraard ook andere financiële modellen. De overheid wil niet over één nacht ijs gaan en daarom zullen her en der pilootprojecten opstarten om te testen.

Vlaanderen is al de weg ingeslagen van de persoonsvolgende financiering. De gezondheidsverzekering zal wellicht diezelfde weg opgaan. Informatisering van gegevens is daarbij een groot hulpmiddel want verzameling van informatie en data kan wellicht helpen om financiële middelen toe te wijzen. Alle gezondheidswerkers, waaronder thuisverpleging moeten nu al medische gegevens digitaal bewaren. De volgende stap is dat in een goed beveiligde omgeving connecties kunnen gelegd worden tussen al die verzamelde data en dat relevante informatie zichtbaar kan gemaakt worden. Dit is een grote verandering met vandaag en het zal wellicht 10 jaar duren vooraleer de volledige ommekeer zal gerealiseerd zijn. Uit een enquête die het RIZIV voerde - en de mutualiteiten hebben het later ook bevestigd - hebben de burgers van dit land er absoluut geen probleem mee dat medische gegevens elektronisch verzameld en gedeeld worden. Bijna 4 miljoen Belgen hebben intussen het informed consent-formulier ondertekend. De voordelen voor de burger zullen nog duidelijker worden in 2018 wanneer elkeen het eigen medisch dossier zal kunnen raadplegen. Intussen blijft het RIZIV ook nog campagne voeren en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block laat het niet na bij elke gelegenheid het belang van e-gezondheid te onderstrepen. Wie meer over dit onderwerp wil te weten komen kan er over lezen op http://vlaamspatientenplatform.be/themas/ehealth

Wat met de splinterbom?

In zijn opiniestuk waarschuwt Erwin Devriendt, algemeen directeur van Solidariteit voor het Gezin voor de splinterbom van vernieuwde financiering in de zorgsector. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om Ri De Ridder zijn mening hierover te vragen. Alleen over het project van chronische zorg wou hij iets kwijt want in kraamzorg en thuishospitalisatie is het RIZIV geen direct betrokken partij. Hij nam meteen de lont weg uit de bom want verzekerde dat er voor de proefprojecten chronische zorg wel degelijk een budgetgarantie is afgesproken en dat technische werkgroepen er moeten voor zorgen dat de verschuiving van de zorg naar de eerste lijn zal gefinancierd worden. Waarop wij dan weer gerustgesteld waren en het gesprek met een welgemeende ‘dank u wel’ konden afronden.

Contacteer ons