Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens
De thuisverpleegkundigen leveren dagelijks bij heel wat patiënten thuiszorg. Ze kennen dus als geen ander de verpleegkundige situatie van hun patiënten. Ze hebben ook een zicht op de noden, behoeften, verwachtingen, verpleegproblemen … en werken op basis hiervan concrete doelstellingen en acties uit. De thuisverpleegkundigen bundelen die gegevens van de patiënt in een verpleegdossier dat ze tijdens een bezoek aan de patiënt thuis via de tablet kunnen bijwerken.

AZ Groeninge en Solidariteit voor het Gezin vinden dat al de gegevens die de diensten voor thuisverpleging opbouwden tijdens hun thuiszorgrelatie met de patiënt cruciaal kunnen zijn wanneer de patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt. Met dergelijke info kan het ziekenhuis de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg verbeteren, onnodige onderzoeken en tijdverlies vermijden. Het unieke van die elektronische informatieoverdracht is wel dat alle gegevens onmiddellijk geïntegreerd worden in KWS, dat is het elektronisch patiëntendossier dat in het az Groeninge gebruikt wordt.

Het wordt nu verder onderzocht hoe op een veilige wijze ook essentiële informatie van het ziekenhuis naar de thuiszorg kan terugkeren bij een ontslag van een patiënt. Hopelijk vindt deze manier van werken snel navolging in andere ziekenhuizen.

Contacteer ons