Moet postnatale zorg beter georganiseerd worden?


"In veruit de meeste gevallen is het perfect mogelijk om snel terug naar huis te gaan, als de thuiszorg klaar staat om de pas bevallen vrouw te ondersteunen", zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA). Daarom diende hij samen met de twee andere meerderheidspartijen een wetsvoorstel in om de postnatale zorg in Vlaanderen te verbeteren.

Maar loopt het dan allemaal zo mank? Nee! Solidariteit voor het Gezin staat al een tijd lang klaar om kersverse ouders te ondersteunen met de hulp van een vroedvrouw en kraamverzorgende. MAAR...

Om veel meer jonge gezinnen postnataal te kunnen helpen is het noodzakelijk dat de middelen die vrijkomen door de inkorting van de ligduur te herfinancieren in de thuiszorg. ‘Door onze huidige middelen binnen de gezinszorg meer in te zetten op postnatale zorg dreigt het gevaar dat dit ten koste gaat van de bejaardenzorg of gezinszorg bij mensen met een beperking. Dit willen we ten allen tijde vermijden, daar ook bij hen de nood aan thuiszorg hoog is. Voor ons lijkt het logisch dat de budgetten die vrijgekomen zijn door de ligduur in het ziekenhuis drastisch te verminderen, geherinvesteerd worden in de thuiszorg’, aldus Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder bij Solidariteit voor het Gezin.

Contacteer ons