Staatsecretaris Bianca Debaets kwam en zag dat het goed was

Bianca Debaets ontdekt hoe wij ouders en kinderen in Brussel ondersteunen


HOPON

Wanneer je even vast zit, kan het inzicht van een opvoedingscoach raad brengen. Dit kan op veel manieren: stel je vraag per mail of telefonisch of kom eens langs op een oudercafé.

Karin: Een open babbel met andere ouders zorgt vaak voor verrijkende inzichten. Het doet ouders ook goed om te weten dat anderen met dezelfde vragen worstelen. De oudercafés worden georganiseerd in onder meer scholen en kinderdagverblijven.

Naast dit aanbod voor ouders, willen we ook leerkrachten, opvoeders, begeleiders ondersteunen door o.a. observatie en adviesgesprekken en vorming aan te bieden.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Tijdens het bezoek van Bianca Debaets werd de methodiek van STOP 4-7 geproefd. STOP 4-7 (Samen sterker Terug Op Pad) is een trainingsprogramma voor kinderen met gedragsproblemen van 4 tot 7 jaar. We werken tegelijk op drie contexten, namelijk het kind zelf, de ouders en de school.

Ine: Eén dag per week gedurende 10 weken komen er 10 kinderen samen in de STOP-klas. Samen met Wiebel , de mascotte, leren ze verscheidene sociale vaardigheden aan. Zo leren ze omgaan met gevoelens en frustraties, leren ze op een fijne manier samenspelen, regels en afspraken respecteren,… In de STOP-klas streven we een positief, maar consequent klimaat na.

Ook voor de ouders en leerkrachten is een training voorzien, zodat zij ook weten hoe ze deze kinderen kunnen ondersteunen.

Kinderen die dan weer tijdelijk in het CKG verblijven, verkeren vaak in een situatie waarbij de ouders (voorlopig) niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Hoe ervaart een kind deze periode in zijn leven? Yoran (7 jaar) getuigde via een pakkend filmpje waarin hij zijn dagplanning aan de staatssecretaris voorstelde. Opvallend was dat hij zeer goed verstond waarom hij tijdelijk in het CKG woont. Samen met zijn ouders wordt gewerkt aan een hernieuwd evenwicht waarbij Yoran terug naar huis kan.

Heel wat gezinnen kunnen tevens op het CKG rekenen voor begeleiding op het vlak van opvoeding bij hen thuis.

Contacteer ons