Perspectief 2020: van instellings - naar vraaggestuurde financiering

Minister Jo Vandeurzen licht de verschuiving toe


Als overheid merken we dat we bepaalde zorgvragen niet kunnen beantwoorden. Ondanks de constante stijging van het budget blijft de wachtlijst voor mensen met een beperking grote proporties aannemen. We zijn er ons bewust van geworden dat er een grondige reorganisatie moet komen van de financiering van de personen met een beperking.

Daarom heeft de Vlaamse overheid de persoonsvolgende financiering in het leven geroepen waarmee elke persoon met een handicap zelf kan bepalen welke ondersteuningsvorm hij inkoopt.

Omdat de populatie van mensen met een beperking een diverse populatie betreft, moeten we bovendien evolueren naar meer maatwerk; met een betere, en meer flexibele, inzet van de middelen.

De paradigmashift waarvan sprake zal niet van de ene dag op de andere worden opgelegd, maar zal geleidelijk gebeuren. We willen uiteindelijk evolueren naar een systeem waarbij we mensen met een beperking een rugzak aanreiken die hen zal toelaten om zelf te beslissen welke zorg zij daarmee willen inkopen of voor zichzelf organiseren. Hiermee geven we de regie terug aan de persoon met een handicap zelf, wat een eerste doelstelling was van Perspectief 2020.

Vandaag bestaat er voor mensen met een handicap en een ondersteuningsnood slechts één kanaal: zij moeten zich wenden tot het VAPH, of hun zorgvraag nu tijdelijk of permanent is, acuut of chronisch, licht of zwaar. We willen het zorglandschap voor mensen met een handicap diversifiëren. De persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen. We bieden, in een eerste trap, meer mogelijkheden aan met het basisondersteuningsbudget (BOB) en rechtstreeks toegankelijke hulp, zodat niet iedereen meteen en altijd de weg naar intensieve, handicapspecifieke hulp moet bewandelen. Een tweede trap behelst het Persoonsvolgend budget (PVB) als het BOB niet blijkt te volstaan voor jouw handicapspecifieke zorgnood. Vandaag hebben de Regionale Prioriteitencommissies (RPC) de moeilijke taak om te bepalen wie in aanmerking komt voor financiële ondersteuning vanuit het VAPH. In de toekomst zouden we iedereen een perspectief willen bieden: sommigen onmiddellijk, anderen op korte en nog anderen op iets langere termijn.

De groepen die onmiddellijk een persoonsvolgend budget zullen krijgen, zijn o.a. minderjarigen die al handicapspecifieke ondersteuning kregen. We willen daarmee vermijden dat een minderjarige die al handicapspecifieke ondersteuning kreeg plots weer in een systeem van wachtlijsten terecht komt eens hij meerderjarig wordt.

Bovendien is er, om te vermijden dat we in een alles-of-niets-verhaal blijven zitten, een basisondersteuningsbudget in het leven geroepen. Wie een handicap heeft en een vastgestelde ondersteuningsnood, zal recht hebben op een forfaitair bedrag van om en bij de 300 euro per maand, zonder dat daar wachtlijsten of prioiriteringscommissies bij komen kijken. Dit wordt vanaf 2016 geleidelijk ingevoerd.

 

Contacteer ons