Boost 2019

Het veranderingstraject van Solidariteit voor het Gezin


Het openstellen van onze bedrijfsstrategie is niet alleen uniek in de sector maar maakt ons kwetsbaar omdat we in een niet te onderschatten concurrentiële omgeving functioneren. Het biedt onze concullega’s misschien bijkomende inspiratie. Maar so what! In een sector waar het aanbod steeds kleiner wordt dan de vraag en waar de financiële aspiraties niet in overeenstemming zijn met de realiteit, is het misschien meer aangewezen om elkaar inhoudelijk te kietelen en zo gezamenlijk de toekomst te schrijven. Welnu, Solidariteit voor het Gezin steekt op dit vlak haar nek uit en nodigt alle medestanders, alle stakeholders en alle concurrenten uit om ons zorgvernieuwingstraject voor de komende jaren grondig te lezen. Ons BOOST2019- verhaal is een uitnodiging, zoals wij destijds graag zijn ingegaan op de uitnodiging van Zorgnet Vlaanderen met haar ideeëncongres van GPS 2021. Het BOOST2019-project is veel concreter en meer bedrijfsgeoriënteerd en hoopt uiteraard twee jaar eerder zijn doelstellingen te halen. Maar intrinsiek doen wij hetzelfde: steeds zoeken naar betere en betaalbare zorgen welzijnsprocessen ten dienste van de klant in Vlaanderen en Brussel. Het is vooral belangrijk voor de overheid, die moet beseffen dat ondernemen in zorg en welzijn visie en continuïteit vraagt. Via de beleidsbrieven van ministers kunnen wij hun intenties inschatten, waarbij het niet altijd betekent dat deze ook uitgevoerd zullen worden.

Welnu, via onze open strategie weet de overheid wat wij de komende jaren concreet gaan ontwikkelen om de dienstverlening nog efficiënter en effectiever te maken en ze mag er zeker van zijn dat het wel effectief zal uitgevoerd worden. Want we hebben al lang de boodschap begrepen dat we in de toekomst meer met minder gaan moeten doen.

Ons verhaal bestaat uit 11 zeer uiteenlopende doelstellingen en maar liefst uit 69 resultaatverbintenissen. Het gaat over veel meer dan een vernieuwing van ons zorgbedrijf. Het gaat over een andere manier van werken, over digitalisering van zorg en welzijn en vooral over gedragswijziging hoe we met en voor elkaar gaan werken. Lees de analyse van ons Boost2019-project en je zult begrijpen dat het momentum goed gekozen is.

De organisatie van zorg en welzijn in Vlaanderen moet niet zitten kniezen in een hoekje omdat er in onze sectoren opnieuw zwaar wordt gesaneerd. We zijn wel kwaad dat dit gebeurt want er werd door wetenschappers genoeg verwittigd dat het er zat aan te komen, maar wij ondergaan niet! We gaan ook niet stakend op straat gaan roepen en daardoor onze intellectuele onkunde etaleren, wat vandaag een spijtige mode is geworden. Het is niet omdat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt of kan nemen, dat sociale ondernemers met een hart voor de sector die niet moeten nemen. Juist op deze momenten moeten juist wij onze nek uitsteken om aan te tonen dat sociaal ondernemerschap het antwoord kan zijn ter ondersteuning van de doelstellingen van de diverse overheden. Het is aan ons om risico’s te nemen, het is aan de overheid om deze te faciliteren en het is ook aan de klant om zich te responsabiliseren. De gedragsverandering zit dus veel dieper dan bij ons alleen.

De crisis beschouwen wij als een opportuniteit. Door te moeten besparen, gaan we nieuwe methodieken uitwerken, gaan we procesrationalisatie doen, gaan we centraliseren, gaan we nieuwe technologieën op ons los laten. Durven veranderen in moeilijke tijden is niet een uiting van moedig gedrag maar een ultieme bezorgdheid voor de toekomst. Vele vernieuwende zaken die wij in ons model willen integreren zijn in feite niet nieuw en zijn vooral in andere sectoren reeds zichtbaar. Wij hebben dus ook de mosterd her en der gehaald en naar onze situatie gekneed. Een goeie twee jaar geleden bijvoorbeeld is Frank Van Massenhove, directeur van de FOD Sociale Zekerheid voor ons een voorbeeld geweest over hoe het anders en beter kan.

Een jaar later was het zover, eerst in Lokeren, dan in Oudenaarde en Gent, nu in Kortrijk, morgen in andere afdelingen
van Solidariteit voor het Gezin.

De stap van het nieuwe werken is niet alleen georiënteerd naar de afdelingen van ons zorgbedrijf. Wij gaan dit als hefboom gebruiken om onze medewerkers op het werkveld veel flexibeler te laten functioneren in de zorg en welzijnsorganisatie en vooral veel dichter bij de klanten te laten opereren. Er is geen weg terug en ons BOOST2019-project is doorspekt met technologische vernieuwingen en digitale opties.

Nog nooit is de vraag naar zorg en welzijn zo groot geweest en moeten allen die actief zijn in de gezondheids- en welzijnszorg de resetknop indrukken om mee te zijn met de evolutie. Voor diegenen die te traag of principieel weigeren aan de evolutie mee te doen, dreigt het desastreuze ‘Kodak-scenario’. Want we mogen over één zaak niet naïef zijn: gezondheid en welzijn is een business als een ander! Daarenboven komt de toekomst toe aan diegene die de samenleving vanuit een ander perspectief durft te bekijken. Statements genoeg dus om over na te denken. Boost 2019 is een boekje vol met goesting om de toekomst wat dichterbij te brengen en ons zorgbedrijf een nieuwe boost te geven.

Erwin Devriendt

 

 

Contacteer ons