Een buddy bij de wieg

ondersteuning voor kwetsbare gezinnen


In dit project begeleiden studenten bachelor in de Vroedkunde en bachelor in het Sociaal Werk een gezin dat ondersteuning kan gebruiken tijdens de periode van zwangerschap en jong ouderschap. Eén vaste buddy begeleidt één gezin, steunt hen en helpt hen de weg te vinden naar de gezondheidszorg, naar sociale voorzieningen en welzijnsorganisaties. In Gent doen studenten dat nu al vijf jaar met succes. En vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen de scholen PXL en KHLim de studenten Vroedkunde klaarstomen om als buddy naar een gezin te gaan. Uiteraard doen de studenten dit op vrijwillige basis. De ontmoetingen tussen buddy en gezin vinden om de 2 weken plaats na afspraak en er is minstens wekelijks telefonisch contact.

Contacteer ons