background

Heb je te kampen met een wonde door een ingreep, accident of aandoening?

Wondzorg is het behandelen van alle soorten wonden ten gevolge van een ingreep, een accident of een aandoening. Deze handelingen kunnen zeer simpel zijn, zoals de verwijdering van draadjes bij een klein sneetje, tot zeer complex, zoals de zorg voor een wonde na een operatie.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende wonden en behandelingen die verpleging vereisen. Er wordt telkens vermeld hoe de thuisverpleegkundige van Solidariteit voor het Gezin je van dienst kan zijn.

Wens je thuisverpleging aan te vragen? Bel 078 05 51 00 of klik hier!

Eenvoudige wondverzorging

Na een (kleine) ingreep komt de thuisverpleegkundige graag langs om de haakjes en/of draadjes te verwijderen. De verpleegkundige verzorgt ook andere eenvoudige wonden op voorschrift van de arts. In overleg met de arts wordt de wonde geëvalueerd en de behandeling indien nodig aangepast.  

Wonde na operatie

Na een chirurgische ingreep kan je vaak snel naar huis, maar wat met de wonde die na de ingreep nog niet genezen is? In overleg met de arts zal de thuisverpleegkundige een aangepaste verzorging bepalen. In bepaalde gevallen is er gespecialiseerde zorg nodig. Solidariteit voor het Gezin biedt in alle situaties referentieverpleegkundigen aan.

Onze verpleegkundigen nemen de wondverzorging en de daarmee gepaard gaande verbandwissel op zich. Ook het aanbrengen van (geneeskrachtige) zalf, het verwijderen van nietjes en hechtingen na een (kleine) ingreep of het vervangen en/of verwijderen van een redon vormen geen probleem. Ook voor complexere wondzorgen zoals het verzorgen van een externe fixatie van een breuk of het verzorgen van een wonde na amputatie kan je toevertrouwen aan onze verpleegkundigen.

Doorligwonden

Een doorligwonde, ook decubitus genoemd, is het afsterven van weefsel door schuif-, wrijf- of drukkracht of de combinatie ervan op het weefsel. Daarnaast zorgt een verminderde mobiliteit, slechte doorbloeding, hoog gewicht, medicatiegebruik, een minder goede voedingstoestand, …  voor het ontstaan van dergelijke wonden. De plaatsen waar men zo’n wonden ziet zijn hielen, stuit, ellebogen, achterhoofd en heupen.

De thuisverpleegkundige kan jou advies geven om doorligwonden te voorkomen via bijvoorbeeld gezonde voeding, aangepaste hulpmiddelen, wisselhouding, ... Verder staat de thuisverpleegkundige ook in voor de verzorging van deze wonden. Samen met de arts wordt de meest geschikte methode voor u geselecteerd.

Brandwonden

Een brandwonde kan ontstaan nadat de huid in contact kwam met hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur, maar ook omdat de huid in contact kwam met hete gassen, vloeistoffen of andere materialen. Een juiste verzorging van brandwonden is essentieel voor een goede wondheling.

Samen met jouw specialist en/of huisarts zal jouw thuisverpleegkundige de aangepaste verzorging uitvoeren met het juiste materiaal. Verder geeft de verpleegkundige jou de nodige tips en adviezen, ook inzake pijnbestrijding.

Oncologische wonden

Na de behandeling van een tumor via chirurgie, radiotherapie en/of chemo, kan er een oncologische wonde ontstaan. De genezing van een oncologische wonde is uniek en verschillend van andere wonden.

Jouw verpleegkundige zal in samenspraak met de oncoloog en/of huisarts de gepaste verzorging selecteren. In bepaalde gevallen is er gespecialiseerde zorg nodig in het wondhelingproces. Solidariteit voor het Gezin biedt in die situaties referentieverpleegkundigen aan. Daarnaast neemt de verpleegkundige ook de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en jou (en je familie en mantelzorger) te ondersteunen en te begeleiden tijdens je ziekte.

Diabetische voetwonde

Personen met diabetes hebben een verminderde doorbloeding in de voeten en hierdoor een verhoogde kans op aandoeningen. Er is een groter risico op infecties en scheefgroei en -stand van de voet. Er wordt minder pijn gevoeld en kleine wondjes vallen minder snel op. De wondgenezing verloopt moeilijker door de verminderde bloedtoevoer.

De verpleegkundige heeft aandacht voor preventie van de voetzorg en zal de nodige observaties doen tijdens de dagelijkse verzorging. Indien nodig zal jouw verpleegkundige ook instaan voor de wondzorg. In bepaalde gevallen is er gespecialiseerde zorg nodig. Solidariteit voor het Gezin biedt in die situaties referentieverpleegkundigen aan.

Heb je andere diabetesverzorging of -begeleiding nodig? Vind hier meer info over ons aanbod!

Veneuze ulcera

Zo’n wonde ontstaat door een verstoorde terugvloei van het bloed van de onderste ledematen naar het hart. Oorzaken hiervan kunnen slecht werkende kleppen en/of verminderde spierwerking zijn of een trombose.

De verpleegkundige kan helpen bij de preventie en wordt dan door specialist/huisarts gevraagd om compressietherapie (zwachtels/kousen) toe te passen. Soms is er al schade en is er een wonde ontstaan. Dit wordt een veneuze ulcus genoemd. Ook in deze situaties kan het heel belangrijk zijn dat de compressietherapie wordt verder gezet om een betere wondheling te verkrijgen. Dit wordt steeds door de behandelende arts bepaald.

De wondheling bij deze problematiek is specifiek en complex. In overleg met specialist/huisarts wordt er een wondbehandeling opgemaakt en indien nodig bijgestuurd.

background

Negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie, of ook vacuümtherapie (VAC) genoemd, is een actieve wondbehandelingstechniek die een gecontroleerde negatieve druk uitoefent op de wonde. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een schuimverband. Via een katheter wordt het verband verbonden met de vacuümbron (=pomp), die de zuigkracht uitoefent. VAC-therapie wordt, op voorschrift van de behandelde arts, aangewend bij complexe wonden die moeilijk genezen.

Jouw thuisverpleegkundige observeert de wonde en volgt ze op in overleg met de behandelende arts. Daarnaast staat hij/zij ook in voor de verbandwissel. 

Wonden met een externe fixator of stift.

Na een complexe botbreuk is het soms nodig dat men operatief een stalen frame buiten het lichaam aanbrengt. Deze pinnen in het bot fixeren de gebroken botstukken gedurende lange tijd. De belangrijkste complicatie bij een externe fixator is infectie rond de pinnen. De huid kan rood zien en er kan vocht uit de insteekplaatsen sijpelen. Daarnaast zal dit lichaamsdeel warm aanvoelen en pijnlijk zijn voor de patiënt.

Preventie is hier van cruciaal belang.

Wonden met een drain met of zonder aspiratie

Na een ingreep kan een chirurg beslissen om een drain te plaatsen om een snellere wondheling te bevorderen. Vaak wordt de verpleegkundige gevraagd om toezicht te houden, bokaal te wisselen en/of drain te verwijderen.

Wonden met wiek en/of irrigatie

Soms mag een wonde niet te snel sluiten. Dan wordt dit door middel van een wiek vermeden en wordt een opgroei van uit de diepte gestimuleerd.

In deze situatie wordt de verpleegkundige gevraagd om een wiek te plaatsen/te verwijderen.

Heb je verpleging nodig voor iets wat je hier niet terugvindt?

Maak je geen zorgen! Neem contact op met Solidariteit voor het Gezin en onze hoofdverpleegkundige zal samen met jou uitzoeken hoe wij je het beste van dienst kunnen zijn. 

Dringend zorg nodig? Wij zijn 24/7 bereikbaar op 078 05 51 00

background

Thuisverpleging waarop je kunt vertrouwen!

Verpleging nodig? Het liefste in je vertrouwde omgeving? Onze bekwame thuisverpleegkundigen staan voor je klaar. Ze zijn goed opgeleid en gedreven en zorgen ervoor dat jij thuis kan blijven. De thuisverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin zijn ingesteld op het waarborgen van jouw zelfstandigheid en respecteren je persoonlijke levenssfeer. Door continue opleiding bieden de verpleegkundigen jou de beste zorg en hebben zij oog voor bijkomende thuiszorgnoden.

Je gezondheid in deskundige handen, ongeacht bij welke mutualiteit je bent aangesloten!

 

Thuisverpleging aanvragen

1 Dit is een verplicht veld

Contacteer ons