background

Heeft u hulp of advies nodig over zorg in de laatste fase van het leven?

Patiënten in een palliatieve situatie verblijven vaak graag in hun eigen, vertrouwde, thuisomgeving. Solidariteit voor het Gezin biedt een uitgebreide dienstverlening aan zodat maximaal aan deze wens kan worden voldaan.

Hieronder vind je daarvan een overzicht. Er wordt telkens vermeld hoe de thuisverpleegkundige van Solidariteit voor het Gezin je van dienst kan zijn.

Wens je thuisverpleging aan te vragen? Klik dan hier.

Vroegtijdige zorgplanning

Jouw thuisverpleegkundige adviseert jou en je mantelzorger(s) in overleg met de arts en verwijst door naar aangepaste zorg. Indien nodig kan een referentieverpleegkundige met expertise in palliatieve zorg ingeschakeld worden.

Bij vroegtijdige zorgplanning treden de patiënt en zorgverlener in gesprek rond de wensen van de patiënt over de kwaliteit van de toekomstige zorg en het levenseinde. Zo kan men vroegtijdig en anticiperend werken om de wensen van de patiënt zo goed mogelijk te vervullen. Het komt immers spijtig genoeg vaak voor dat patiënten in een vergevorderd stadium van ziekte wilsonbekwaam worden – dat de patiënt niet meer zelf kan beslissen.

Het is dus enorm belangrijk dat men men dit gesprek samen met de patiënt, zorgverleners en de naasten vroeg genoeg aangaat.

Ondersteuning bij voeding

Kan ik naar huis met sondevoeding?

Sondevoeding is een volwaardige alternatief van voeding dat in vloeibare vorm via een sonde (buisje/slangetje) rechtstreeks in de maag of darmen toegediend wordt. Deze vervang- of aanvullende voeding bevat alle voedingsstoffen dat het lichaam nodig heeft, zoals energie, eiwit, vet en koolhydraten, maar ook vocht, vitamines en mineralen. Andere soorten kunnen ook vezels, extra vetten of extra eiwitten bevatten.

Wanneer je door ziekte, ondervoeding of als behandeling na een operatie sondevoeding krijgt toegediend en de arts bepaalt om deze zorg thuis voort te zetten, staan wij klaar om je hierin te ondersteunen.

We beschikken over een team aan verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze kunnen je enerzijds helpen bij het aan- en afkoppelen van de sondevoeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp. Anderzijds staan ze ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de sonde. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Ik krijg TPN-voeding toegediend, kan ik zo naar huis komen?

Parenterale voeding, ook wel TPN (totale parenterale nutritie) genoemd, is een kunstmatige, totale voeding die via de bloedbaan wordt toegediend wanneer enterale voeding (via het maag-darm-stelsel) niet (meer) mogelijk of onvoldoende is.

De intraveneuze voeding bevat alle noodzakelijke bestanddelen en kan als behandeling toegediend worden bij ziekte, problemen met de spijsvertering of het absorptievermogen of na een operatie.

De arts kan beslissen om de behandeling thuis verder te zetten. Dit is zeker mogelijk, doch betreft het een complexe aangelegenheid die niet risicoloos is. We raden dan ook aan om zeker de hulp en ondersteuning van een thuisverpleegkundige in te roepen. Solidariteit voor het Gezin beschikt over een team van verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze bieden niet alleen hulp bij het aan- en afkoppelen van de voeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp, ze staan ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de katheter. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Comfortzorg

Pijn- en symptoomcontrole

De verpleegkundige herkent en heeft aandacht voor alle symptomen in de palliatieve fase. De verpleegkundige heeft kennis van de oorzaak van de symptomen. De verpleegkundige informeert de patiënt en zijn omgeving in begrijpbare taal en bespreekt de verschillende behandelingsmogelijkheden. De verpleegkundige signaleert en overlegt steeds nauwgezet met de huisarts.

“pijn is wat de patiënt zegt dat het is, en treedt op als hij zegt dat het optreedt”

Pijn is een complex gegeven en kent vele aspecten. Jouw thuisverpleegkundige heeft aandacht voor de totale pijn, die kan van fysieke, psychische, sociale en existentiële aard zijn. De verpleegkundige zal de pijn trachten te voorkomen, behandelen en evalueren in samenspraak met de patiënt en arts.

Palliatieve sedatie (hoort onder symptoomcontrole): het doel van palliatieve sedatie is om het lijden, dat veroorzaakt wordt door symptomen die het gevolg zijn van de aandoening en die niet op de klassieke manier gecontroleerd kunnen worden, te verzachten door de patiënt tijdens zijn laatste levensdagen door middel van sedatie in een gecontroleerde coma te brengen.

De verpleegkundige neemt actief deel aan de besluitvorming om zo de zorg voor de patiënt bij palliatieve sedatie te verbeteren. De verpleegkundige ondersteunt de arts en de patiënt tijdens het beslissingsproces. Verplegen van gesedeerde patiënten en ondersteunen van naasten is onderdeel van de zorg. Een multidisciplinaire benadering is hierbij van belang. De verpleegkundige kan een belangrijke rol spelen in de observatie en rapportage van symptomen. De verpleegkundige volgt de instructies en voorschriften van de huisarts nauwgezet op.

Hygiënische zorgen zijn een onderdeel van comfortzorg. De uitvoering en uitgebreidheid van de hygiënische zorgen door de verpleegkundige gebeuren steeds op jouw tempo.

De verpleegkundige biedt naast de zorg voor de patiënt ook extra aandacht en emotionele ondersteuning aan de familie en mantelzorgers rond de patiënt.

De verpleegkundige heeft aandacht voor de mogelijke tegemoetkomingen. Bij vermoeden dat patiënt in een palliatieve fase verkeert, polst de verpleegkundige bij de huisarts of het palliatief statuut kan aangevraagd worden.

Meer te weten komen over een waardig levenseinde? Op leif.be (het LevensEindeInformatieForum) vindt u alle mogelijke informatie.

Plaatsen van een infuus bij euthanasie

De verpleegkundige respecteert het verzoek van de patiënt naar euthanasie als voldaan is aan de wettelijke zorgvuldigheidsvereisten. De verpleegkundige heeft een ondersteunende en voorbereidende rol bij de uitvoering van de euthanasie.

background

Emotionele ondersteuning van jou en je familie

In een palliatieve situatie verkeren, brengt vaak levens(einde)vragen naar voor. Jouw thuisverpleegkundige biedt een luisterend oor en emotionele ondersteuning voor jou en je familie. Verder beschikt Solidariteit voor het Gezin over palliatieve referentieverpleegkundigen die je extra advies verlenen en begeleiden in overleg met de arts.

Heb je verpleging nodig voor iets wat je hieronder niet terugvindt?

Neem zeker contact op met Solidariteit voor het Gezin en dan zoekt onze hoofdverpleegkundige samen met jou hoe wij je het beste van dienst kunnen zijn in deze moeilijke periode. 

Dringend zorg nodig? Wij zijn 24/7 bereikbaar op 078 05 51 00

background

Thuisverpleging waarop je kunt vertrouwen!

Verpleging nodig? Het liefste in je vertrouwde omgeving? Onze bekwame thuisverpleegkundigen staan voor je klaar. Ze zijn goed opgeleid en gedreven en zorgen ervoor dat jij thuis kan blijven. De thuisverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin zijn ingesteld op het waarborgen van jouw zelfstandigheid en respecteren je persoonlijke levenssfeer. Door continue opleiding bieden de verpleegkundigen jou de beste zorg en hebben zij oog voor bijkomende thuiszorgnoden.

Je gezondheid in deskundige handen, ongeacht bij welke mutualiteit je bent aangesloten!

 

Thuisverpleging aanvragen

1 Dit is een verplicht veld

Contacteer ons