Voortraject en Zorgtraject Diabetes

Thuisverpleging op maat

background

Wil je meer info over het voortraject en het zorgtraject diabetes?

Beide trajecten zijn er om de zorg en begeleiding van diabetespatiënten beter te omkaderen. Het is dus cruciaal dat je hiervan op de hoogte bent. Lees hieronder meer over de voorwaarden en de voordelen!

Wens je thuisverpleging aan te vragen? Bel 078 05 51 00 of klik hier!

Voortraject diabetes

Het voortraject diabetes wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes of de diabetesconventie.

Wat zijn de voorwaarden?

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 10852 (voortraject diabetes) gebruiken op voorwaarde dat hij het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. De huisarts moet de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, doelgerichte zorg aanbieden en individuele doelstellingen bespreken met de patiënt en deze noteren in het globaal medisch dossier.

Welke voordelen zijn er voorzien?

Volledige terugbetaling van 2 consultaties bij een diëtiste en 2 consultaties bij een podoloog, indien de patiënt behoort tot een risicogroep. Een beperkte groep heeft recht op 4 sessies educatie per kalenderjaar.

Voorwaarden voor educatie:

 • 15 - 69 jaar
 • Cardiovasculair risico: BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Zorgtraject diabetes

Het zorgtraject diabetes organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van personen met diabetes type 2 door de huisarts, de diabetoloog en in samenwerking met de andere gezondheidswerkers onder wie de diabeteseducator uit de thuisverpleging. Hiervoor ondertekenen de diabetespatiënt, de huisarts en de diabetoloog een contract dat onbeperkt geldig is.

Wie komt in aanmerking?

 • Patiënten die op maximale orale antidiabetica staan en bij wie een behandeling met incretine of insuline overwogen wordt.
 • Patiënten die dagelijks 1 of 2 incretine -of insuline-injecties nodig hebben.

Bijkomende voorwaarden:

 • Ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met je huisarts hebben.
 • Ten minste 1 maal per jaar je specialist raadplegen. Indien je in de loop van je zorgtraject gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium, gefactureerd door een specialist tijdens je hospitalisatie, ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
  • Je globaal medisch dossier laten beheren door de huisarts.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Zwangere vrouwen
 • Personen met diabetes type 1
 • Personen met meer dan 2 insuline-inspuitingen per dag
 • Personen die niet op raadpleging willen of kunnen gaan bij de huisarts of diabetoloog

Het zorgtraject biedt jou de volgende voordelen:

 • Je ontvangt gratis educatie en opvolging door een erkende diabeteseducator
 • Patiënten die behandeld worden met insuline en/of incretine (niet voor patiënten met enkel orale antidiabetica) kunnen met een doktersvoorschrift en een attest van de diabeteseductor gratis zelfzorgmateriaal afhalen bij de apotheker of een erkende thuiszorgwinkel:
  • Een bloedglucosemeter om de 3 jaar
  • Strips en lancetten telkens voor 6 maanden
 • Je bent geen remgelden meer verschuldigd voor raadplegingen bij de huisarts en diabetoloog tijdens de duur van het zorgtraject.
 • Het ziekenfonds betaalt per kalenderjaar 2 consultaties bij de diëtist(e) en bij de podoloog terug. Het remgeld wordt echter niet terugbetaald.
 • Een individueel zorgplan wordt opgesteld tussen alle partijen. Zo weet iedereen wat de afspraken zijn en welke doelen je wilt bereiken. Dit geeft je de garantie dat er een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen zal plaatsvinden.
 • Herbruikbare insulinepennen kan je gratis bekomen bij de diabeteseducator.

Heb je nog verdere vragen?

Neem contact op met Solidariteit voor het Gezin en dan zoeken wij samen met jou naar een passend antwoord.

Dringend zorg nodig? Wij zijn 24/7 bereikbaar op 078 05 51 00

background

Thuisverpleging waarop je kunt vertrouwen!

Verpleging nodig? Het liefste in je vertrouwde omgeving? Onze bekwame thuisverpleegkundigen staan voor je klaar. Ze zijn goed opgeleid en gedreven en zorgen ervoor dat jij thuis kan blijven. De thuisverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin zijn ingesteld op het waarborgen van jouw zelfstandigheid en respecteren je persoonlijke levenssfeer. Door continue opleiding bieden de verpleegkundigen jou de beste zorg en hebben zij oog voor bijkomende thuiszorgnoden.

Je gezondheid in deskundige handen, ongeacht bij welke mutualiteit je bent aangesloten!

 

Thuisverpleging aanvragen

1 Dit is een verplicht veld

Contacteer ons