Gebruik identiteitskaart verplicht in de thuisverpleging

In het kader van fraudepreventie zijn alle thuisverpleegkundigen vanaf 1 oktober 2017 door het RIZIV verplicht bij elk bezoek de identiteit van de patiënt te verifiëren. Dit gebeurt door het inlezen van de elektronische identiteitskaart in de tabletcomputer van de verpleegkundige. Solidariteit voor het Gezin steunt deze maatregel die de transparantie in de sector ten goede komt.

Onze verpleeg- en zorgkundigen werken met een mobiele tabletcomputer voor het raadplegen van het elektronisch verpleegdossier, waardoor het inlezen van een eID een vertrouwde handeling is. Om het inlezen van de eID bij elk bezoek vlot te laten verlopen is het best dat patiënten de identiteitskaart altijd binnen handbereik houden en steeds spontaan aan onze verpleeg- en zorgkundigen aanbieden. Zo verliezen zij niet onnodig veel tijd. Tijd die zij liever besteden aan zorg.

In geval van weigering om de eID-kaart te laten inlezen, kan de dienst geen derdebetalersregeling toepassen. In dat geval zal de patiënt eerst zelf de volledige kosten moeten betalen waarna hij terugbetaling kan vragen aan het ziekenfonds. Voorleggen van een vignet van de mutualiteit geldt niet als wettelijk identiteitsbewijs.

Contacteer ons