Wat betekent derdebetalersregeling?

Indien je verzekerd bent bij een ziekenfonds, hoef je in regel niet te betalen voor de verpleegkundige zorgen. Onze dienst regelt de betaling rechtstreeks met je ziekenfonds. Dit wordt de derdebetalersregeling genoemd.

In het kader van onze informatieopdracht bezorgen wij per patiënt maandelijks een overzicht van de betalingen die het ziekenfonds deed. Dit maakt de geleverde en aangerekende prestaties duidelijk.  Het document is louter informatief, het geeft geen recht op een extra tussenkomst.

Indien wij moeten langskomen voor prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur (dit is een lijst van alle mogelijke verpleegkundige prestaties en het bijhorende tarief door de FOD Volksgezondheid), voorziet het ziekenfonds geen tussenkomst. De patiënt krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur. Het gaat hier bijvoorbeeld om een bloeddrukmeting, glycemiemeting, …  Wij lichten de patiënt van vooraf in indien dit van toepassing is.

Contacteer ons