Wat doet een vroedvrouw?

Adviespunt

Een vroedvrouw dient in de eerste plaats als adviespunt voor moeders in spé. Vooral vrouwen waarvoor het de eerste zwangerschap is kunnen moedeloos worden door de vele vragen die ze hebben. De meesten krijgen daarbij ook nog eens oneindige hoeveelheid, vaak tegenstrijdige goede raad waardoor het hek helemaal van de dam is.

Daarom is het goed om te kunnen rekenen op de expertise van een vroedvrouw. Zij zijn medisch geschoold om iemand voor en tijdens de zwangerschap te begeleiden, maar fungeren daarnaast ook als steun en toeverlaat voor vrouwen en hun partners. Zij zijn er voor jou om iedere denkbare vraag die je hebt over je zwangerschap, hoe klein of banaal hij ook lijkt, te beantwoorden. Uiteraard zullen zij ook de medische controles en dergelijke uitvoeren tijdens je zwangerschap en jouw gynaecoloog bijstaan tijdens de geboorte, maar het is echt belangrijk om ervan bewust te zijn dat zij er niet enkel zijn voor het medische luik van de hele aangelegenheid te verzorgen. Zo kunnen zij jou ook adviseren over bv borstvoeding, je zorgen geruststellen of je moed inspreken als je je misselijk voelt.

 

Waarden

Een vroedvrouw onderschrijft de persoonlijke autonomie van de vrouw en kan haar zo versterken in haar vertrouwen in zichzelf en haar gevoel. Haar primaire functie is om ervoor te zorgen dat de zwangerschap verloopt op een zo normaal mogelijke manier. Zij doet dit altijd in volledige samenspraak met de zwangere vrouw en haar partner. Medisch wordt alles strikt door haar gemonitord, waarbij zij zal opletten dat er geen overbodige medicatie of technische ingrepen gebeuren. De natuurlijke verloop van de zwangerschap wordt zoveel mogelijk gewaarborgd en technische ingrepen worden enkel toegepast als dit verloop verstoord wordt.Begeleiding

Om dit op een goede manier te doen, moet de zwangere vrouw en haar partner optimaal begeleid worden in het kluwen van te maken keuzes tijdens en na de zwangerschap. Door deze begeleiding kunnen ouders zich meer bewust zijn van de implicaties van deze keuzes. zo is het makkelijker om met een gerust gemoed bepaalde knopen doorhakken. Doordat de vroedvrouw ervaring naar de tafel brengt en een volledig overzicht heeft op alle mogelijkheden kan zij hierin echt het verschil maken. De vroedvrouwen van Solidariteit voor het Gezin kunnen tevens ook uitleg verschaffen over de andere diensten waarmee wij nieuwe ouders tijdens de kraamzorg en daarna kunnen bijstaan.

Aarzel dus zeker niet als je vragen hebt, je vroedvrouw is er voor jou.

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje bij ons Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje!

Contacteer ons