De groei van een baby meten

Waarom moet de groei van een kind gemeten worden?

Dit wordt gedaan omdat de evolutie van de lengte, het gewicht en de hoofdomtrek van een kind een belangrijke indicatie is van de gezondheid van het kind. Het is dus van het grootste belang dat deze zaken nauwkeurig worden bijgehouden. Zo kan men op basis van over- of ondergewicht, een te kleine lengte of een haperend groeipotentieel snel medische problemen detecteren en preventief te werk gaan. Even belangrijk is dat deze metingen eveneens een geruststelling zijn voor ouders omdat ze tonen dat hun kind een normaal groeiproces doorloopt.

Wat is normaal?

Dit is natuurlijk geen voor de hand liggende vraag. Maar wees gerust, de fysieke ontwikkeling van kinderen is uitgebreid onderzocht. Men voert in Vlaanderen op regelmatige basis grootschalige studies uit om een groeicurve voor baby’s en jonge kinderen vast te leggen die men als “normaal” of “gezond” kan bestempelen. De groei van jouw kind zal door specialisten hiermee vergeleken worden om de gezondheid van jouw kind te controleren. Deze curves vind je hier.

Worden alle kinderen volgens dezelfde groeicurve gemeten?

Neen, jongens en meisjes worden gemeten volgens verschillende groeicurves omdat ze aan verschillende snelheden ontwikkelen en beiden een verschillend ontwikkelingspatroon volgen.

Betekent een afwijking een probleem?

Niet noodzakelijk! De dokter of een andere specialist zal de groeicurve van je kind interpreteren binnen de context van zijn of haar algemeen welzijn, omgeving en genetische achtergrond. Haalt het kind andere belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen? Zijn er andere indicators dat het kind ongezond is? Hoe groot of hoeveel wegen de ouders en broers of zussen van het kind? Is het kind prematuur geboren? Dit en andere factoren helpen een dokter allemaal in zijn interpretatie van de groeicurve.

Belangrijk te onthouden is dat als je vragen hebt, je altijd terecht kan bij je specialist of bij je vroedvrouw! Zij zullen je met plezier verder helpen.

Contacteer ons