Spelen en leren

Kinderopvang is uiteraard niet zomaar ‘kindjes oppassen’. Naast het vrij spel, zijn er dagelijks begeleide activiteiten zoals knutselen, zingen, een boekje voorlezen, dansen enz. en wekelijks of maandelijks staat een thema centraal (seizoenen, feesten, bijzondere dagen). Als ouder ben je wellicht nieuwsgierig waar je uk zoal mee bezig is tijdens de dag. Dat kan je volgen door de talrijke foto’s van de activiteiten (gang, leefgroep, gesloten Facebookgroep etc.), de zichtbare resultaten van de knutselactiviteiten, de verslagjes in het individuele Sloeberboek en heen- en weerschriftje of een mailtje en natuurlijk via een gesprek met de begeleider.

Wij stimuleren een open communicatie met de ouders en de voertaal daarbij is Nederlands. Als ouders dat niet goed machtig zijn, gebruiken we hulpmiddelen zoals pictogrammen, gebaren, woorden uit een gekende taal.

Samen geven we de opvoeding van jouw kind vorm!

Contacteer ons