Het welzijn van je kindje is cruciaal

 

Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven van baby’s en peuters is een vertrouwde en veilige omgeving belangrijk. Vooreerst raden wij ouders aan gebruik te maken van de wenmomenten. Dit houdt in dat een ouder vóór de eigenlijke start van de kinderopvang samen met zijn kindje eens langskomt gedurende enkele uren om hem/haar geleidelijk te laten wennen aan de omgeving en de begeleiders. Na zo’n eerste wenmoment samen met een ouder kan het kindje nog tot twee keer alleen komen om te wennen. Deze wenmomenten zijn gratis. Kindjes die eerst komen wennen, ervaren minder stress tijdens de eerste opvangdagen.

Bij ons mogen de kinderen hun gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet en vreugde uiten. Onze begeleiders zullen in eerste instantie deze gevoelens duidelijk benoemen, en dit bij voorkeur in combinatie met een visualisatie ervan (door middel van een gevoelenspop, een foto of een vergelijkbaar alternatief). Dit creëert erkenning bij hen, wat dan weer leidt tot een gevoel van vertrouwen. Ieder kind hoort erbij, wordt graag gezien en begeleid in zijn ontwikkeling. Het verschonen en voeden zijn uitgelezen momenten om de baby's extra aandacht te geven, door met ze te knuffelen, praten en spelletjes te doen.

Contacteer ons