>>> Home > Gezondheidszorg
   
         
 
 

De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team op te treden, ijveren de thuisverpleegkundigen samen met de andere diensten van Solidariteit voor het Gezin voor zorg op maat.

Indien iemands gezondheidstoestand door ouderdom, ziekte, een lichamelijke en/of mentale beperking, een aandoening, een heelkundige ingreep, een ongeval … het niet langer toelaat om voor zichzelf te zorgen, kan de inschakeling van thuisverpleging noodzakelijk zijn.

>>> LEES MEER ...

 

Eén telefoontje naar de hoofdzetel of een afdeling in de buurt volstaat om een afspraak te maken voor een verzorging door een thuisverpleegkundige. Indien verpleegkundige zorg onmiddellijk vereist is, kan de thuisverpleegkundige direct op een oproep ingaan.

078 05 51 00
Bereikbaar op ieder moment van de dag,
7 dagen op 7

De medewerker aan de telefoon zal een aantal vragen stellen om de hulp te kunnen opstarten. Tijdens het eerste bezoek zal de verpleegkundige verdere afspraken maken rond het tijdstip van de zorg en het aantal bezoeken. Indien nodig neemt de verpleegkundige contact met de behandelende geneesheer.


 
 

 
 
WELKE DIENSTEN BIEDT GEZONDHEIDSZORG AAN ?
KLIK OP DE ITEMS VOOR MEER DETAIL ...

 
WAAR ZIJN DEZE DIENSTEN BESCHIKBAAR?
>>> KLIK OP DE KAART VOOR MEER DETAIL ...

 
FOLDERS GEZONDHEIDSZORG
-(Samen)leven met een thuisverpleegkundige
-Werken als thuisverpleegkundige
-Palliatieve zorgverlening. Informatie voor artsen en andere zorgverleners
-Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers
-Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners
-Integraal zorgpakket voor 60+. Informatie voor gebruikers en mantelzorgers
-Integraal zorgpakket voor 60+. Informatie voor artsen en zorgverleners
-Technologie in de thuiszorg


 
PUBLICATIES GEZONDHEIDSZORG
Er zijn geen publicaties beschikbaar.


 
PROJECTEN GEZONDHEIDSZORG
-Zorgvernieuwing